Imotski, Pučka i Građanska škola 1911. godine

Imotski 1911. godine, lijevo je zgrada prvog imotskog hotela “Dunda”, vlasnika Marka Dunde, te zgrada Pučke i Građanske škole u izgradnji. Škola se gradila od 1909. do  1911. godine,  te je  otvorena  1911. godine….”Skrblju općine i ljubitelja prosvjete svečano blagoslovljena i otvorena dne 4.  listopada 1911. godine”. Prvi ravnatelj Građanske škole bio je Anđeo Bitanga  (1863-1942). Fotografiju je 1911. godine snimio sarajevski fotograf St. v. Ossko koji je dolazio povremeno u Imotski.

Izvor: Obiteljska arhiva

Pokladna ophodnja Imotskim 1932. godine

Imotski, do sada neobjavljena fotografija iz 1932.godine prikazuje dio pokladne ophodnje gradom. Snimljena je na rubnom istočnom dijelu imotskoga Pazara gdje se danas nalazi  napušteni hotel Imota i niz stambenih zgrada. Iznad, desno, se vidi kuća obitelji Truccolo, lijevo obitelji Grubišić, Štambak i dio Bazane. U Krnjevalu sudjeluju i pučani i gospoda pa se poneki od njih može i prepoznati (Ante Valdevit-Cokan, Anteša Lončar, Tona Kokić Bušić, Ana Dropulić Vrdoljak).
Zanimljivost ove fotografije je sudjelovanje nekoliko osobnih automobila i motora u povorci, a raspoznaju se i dva autobusa puna sudionika Krnjevala.
Fotografija ove iste grupe, ali bez vozila, nalazi se u knjizi „Bako-imotske karnevalije“ na str.45. snimljena na drugoj lokaciji – kod Mandičine kuće u Rišćanskome selu, do koje je vesela pučka povorka stigla. Zahvaljujemo gđi. Gordani Rako Radić na ustupanju fotografije.

Maškare u Imotskom 1931. godine

Maškare u Imotskom 1931. godine, grupa pajaca. Na fotografiji stoje slijeva nadesno: Aliče Vučemilović Benzon, Ljuba Bulić Ligutić, Biserka Rako, Rozina Ferrari Rako, Delka Monti Rako, Mila Rako. Dolje su slijeva nadesno: Ana Ivanović Rako, Slavka Rako Šoić, dječak Nebojjša Rako i Ljeposava Dunda Rako.
…Između dva svjetska u društvenom su životu Imotskog sudjelovali građani različitog staleškog položaja ali su Krešo, Slavo, Janko, Živko i Miro  svi iz obitelji Rako  nezaobilazni kad je u pitanju kulturno-zabavni i sportski život Imotskog. Kad je maškaravanje u pitanju ostale su zabilježene njihove brojne zgode jer su njihove ideje bile neiscrpne i originalne često na granici nonsensa…. Delka Monti Rako (1912-2009) kazuje: Kad sam se udala za  Živka mačkaravali smo se svakodnevno u doba Poklada. Kadikad u lipe stvari, kadikad na brzinu radi zabave. Platno se nabavljalo u dućanima Imotskoga. Gospođa Ljuba Bulić Ligutić nam je danima stvarala kostime jer je imala smisla za mačkare, a i sama se volila mačkaravati….

Gordana Radić (2010) Bako-imotske karnevalije

Hotel “Dunda”, Imotski 1928. godine

Prvi  imotski hotel “Dunda” vlasnika Marka  Dunde 1928. godine  preimenovan je  u hotel “Zagora”. Hotel je bio izuzetno lijepo i elegantno uređen biranim namještajem, te ukrašen velikim kristalnim zrcalima. U hotelu su se održavali plesovi i različite svečanosti kao i prigodni domjenci, te je bio mjesto sastajanja gradske gospode. Poslije Drugog svjetskog rata kavana hotela preuređena je u gimnastičku dvoranu, a inventar hotela netragom je nestao.

Fotografiju je 1928. godine snimio Mihail Aleksandrov  doseljeni Rus koji je bilježio izuzetno bogat i raznoliki društveni život Imotskog  između  dva rata.

Singerova škola šivanja 1932. godine

Imotski, Škola šivanja kod “Singera” 1932. godine. U prvom redu četvrta   lijevo  sjedi Kata Kordić, a osma Tonči Petyo. U drugom redu  treća  lijevo sjedi Elda Colombani, te Melanija ?. U trećem redu prva lijevo stoji Jolanda Colombani.
Iako su krajem 19., te sve do sredine 20. stoljeća komunikacijski  putevi sa Imotskim bili iznimno otežani,  imotske gospođe i gospođice  su pratile europske modne tokove istog vremena ne samo sjedanjem u diližanse i odlaske u kupovinu u veće centre ili narudžbama putem modnih časopisa “Parižka moda”, “Ženski list”, “Hrvatica” već i  na ovaj način.

Imotski studenti 1929. godine

Imotski studenti na Modrom jezeru ljeta 1929. godine. S lijeva stoje: Ante Rako, Antoniette Monti, Lujo Lončar, Nino Ferrari, Petar Trišić,  Delka Monti Rako i Kosto Poštenjak.
…..Iako je Imotski zemljopisno bio udaljen od većih srednjoškolskih i visokoškolskih središta, bogatije obitelji su još u 19. i početkom 20. stoljeća slale svoju djecu na školovanje u Split, Zadar, a ponekad i izvan granica na inozemna sveučilišta, Beč, Prag, u  Italiju..Spomenut ćemo neke od njih: dr Iko Jerković-pravnik,  njegov sin dr. Koloman Jerković-pravnk, dr. Augustin Bitanga-liječnik, njegov sin dr. Pave Radovinović-pravnik, dr. Mile Vuković-liječnik,  dr.  Petar Benzon-pravnik, admiral Ivan Benzon-profesor,  Antun Ivanović- pravnik, Đulio Vučemilović-ekonomist, sinovi doktora Antonia Mazzi-a: dr. Ante-liječnik, dr. Meme -pravnik, Aurelio-agronom, sinovi doktora Ivana Bulića: Miro-veterinar, Kruno-ljekarnik, Davor-pravnik. Svakako su to samo neka imena stanovnika Imotskoga koji su izučili škole, a nemoguće je obuhvatiti one iz kasnijeg razdoblja jer bi to iziskivalo daleko veći osvrt…..Osvrt  fra Vjeke Vrčića uz izložbu “Pogled u građanski život Imotskoga” u Zagrebu 1995. godine

Dr. Iko Jerković 1939. godine

Dr. Iko Jerković u  vrtu svoje kuće u Imotskom 1939. godine. Dr. Iko Jerković (otac Ante rođ.1816)  rođen je 1849. godine u Imotskom i  prvi je  Imoćanin koji je završio fakultet. Dr. Iko  je završio pravni fakultet u Beču i postao odvjetnikom. Vjenčao se 1878. godine sa Jelenom Bolis kćeri veleposjednika Josipa Bolisa čija je obitelj doselila iz Venecije i Ruže Bitanga. Sin dr. Ike Koloman  rođen je 1882. godine i također je završio pravo kao i unuk  Ante  rođen 1914. godine. Na fotografiji s lijeve strane sjedi Anka Težulat Poštenjak, s desne strane supruga sina dr. Kolomana Zagrepčanka Darinka Harnuš Jerković (rođ. 1888. god.), a stoji Ana  Dropulić Vrdoljak.