Facolta di medicina e chirurgia nella R. Universita di Padova, diplomanti 1868. godine

Diplomanti Medicinskog fakulteta u Padovi kolovoz, 1868. godine (Facolta di medicina e chirurgia nella R. Universita di Padova). Prvi imotski sin koji je završio studij medicine dr Augustin Bitanga stoji u zadnjem redu  4. lijevo…

Izvor: obiteljska arhiva

Leave a Reply