Crkva sv. Luke na Kamenmostu

Crkva sv. Luke na Kamenmostu kojoj temelji sežu u predtursko doba, obnovljena je 1705. godine kad je posvećena sv. Luki. Oko crkve je staro groblje koje čuva prah naših predaka. Nekad je tu bio gusti sklop hrastova i brijesta, pa je Josip Vergilije Perić pjevao: “Oko crkve skapila se gora, po njoj ptice cvrkutaju glasno, mrtoviom slade opočinak vječni…”

Izvor: Slavko Tonković (1998) Pleme Tonković u Imotskoj krajini