Prim. dr. Ratko Vlatković

Prim. dr. Ratko Vlatković rođen je 22.02. 1915. godine u Imotskom. Završio je pravni fakultet, a doktorat prava stekao je 1939. godine. Medicinski fakultet u Zagrebu završio je 1957. godine, te je specijalizirao infektologiju i internu medicinu Najveći dio života proveo je u Virovitici radeći u Općoj bolnici kao šef Odjela za zarazne bolesti i epidemiološke službe. Svoj radni vijek podredio je medicini, epidemiološkoj edukaciji, prevenciji zaraznih bolesti, uvijek na raspolaganju bolesnicima. Bio je ispred svog vremena i sredine, te je pomagao ljudima virovitičkog kraja kojima je bio uzor. U mirovini od 1986. godine dio vremena provodio je u Austriji gdje je pohađao tečaj slikarstva, te mu je prva izložba bila u gradiću u blizini Beča. Dr. Ratko Vlatković bio je oženjen za Mašu Franceschi kći Stjepana i Stefanije Lelas koji su osim Maše imali još kćeri Zlatu i Nevu. Zlata se udala za Stjepana Nina Ferrarija, a Neva za Božidara Raku. Prim. dr. Ratko Vlatković umro je 2002. godine.
Na fotografiji slika dr. Vlatkovića sa izložbe u Virovitici