Perinuša

Slika Perinuše (ulje na platnu), gdje je rođena prije 117 godina i koju je naslikala Marija Franceschi Radovinović (18.03.1898.-07.09.1968.).
….Ispod izvora Jauka i Opačca gotovo nasred polja mlinica je premostila riječicu. Ovo je Perinuša. Dok donji mlinovi nepomično stoje, gornji se vrte uz užasno torlanje, tresku i štropot, a izpod njih se uokolo prosiplje krušno brašno. Pod mlinicom pjenuši se voda i odvraća jakim šumom i hukom na gornje torlanje i glomot….Uz mlinicu poredali se bieli dvori zaokruženi bujnim baštama punim ukusna povrća i mirisnih voćaka, a obalom izvili se vitki jablani, nadvisujući razgranjene hladovite krhke vrbe…

Ivan Bulić, Imotsko polje, Narodni list, IV/1916