Vjenčanje Zorke Bitanga i kap. Nike Cerezina 1911. god. u Imotskom

U spomen na obljetnicu jednog vjenčanja, vjenčanje Zorke (1886-1958), kćeri dr. Augustina Bitange i kapetana Nike Cerezina iz Vignja na Pelješcu u Imoschom 17. lipnja 1911. godine, svadbena povorka je krenula iz kuće Jagul prema crkvi sv. Franje.
Zorka je bila sudionica jedne ljubavne priče koja je u Imotskom ostala u usmenoj predaji ne do kraja točnoj. Naime Zorka i Antun Toni Colombani (1884-1945) bili su mladi zaljubljeni par koji su živeći u dvije susjedne kuće još od djetinjstva bili nerazdvojni. Toni je Zorki posvetio mnoge stihove i napisao bezbroj pisama, te su bili pred zarukama. Međutim dr. Augustinu Zorkinom strogom ocu ta se veza nije sviđala iz više razloga, među ostalim što je bio u svađi sa Colombanievim koji mu nisu oprostili podizanje kuće ispred njihove jer im je prekrila prekrasan pogled na polje i Biokovo, kako su govorili “covera la vista”. Osim toga veleposjednik Toni za  dr. Augustina nije bio prikladan zet jer ga je smatrao neozbiljnim i neodgovornim. Zorka je poslušala oca, a nekoliko godina kasnije upoznala je kapetana Niku Cerezina za kojeg se udala i živjela u sretnom braku. Toni je jako teško prihvatio njenu udaju, te je Zorka zbog njegovog upadljivog  ponašanja na dan vjenčanja mislila da ima pištolj i da će ubiti Niku. Zorka je s Nikom otišla nakon udaje živjeti u Split, a Toni se nakon osam godina vjenčao sa djevojkom iz susjedne kuće Đemom Marče.
Fotografija vjenčanja Zorke i Nike objavljena je u monografijama Od krinoline do Coco Channel na imotskoj pjaci (2006) i Dalmatinska zagora-nepoznata zemlja (2007) ali kako su autorima bila nepoznata imena sudionika nisu navedena. Fotograf je Giuseppe Zohou

Leave a Reply