Tabakine

Austrija je koncem 19 stoljeća sagradila u Imotskom veliku otkupnu stanicu duhana. Po zapremnini skladišta Otkupna stanica u Imotskom bila je najveća u Dalmaciji i to po broju uposlenika i po kapacitetu skladišnog prostora. Tome su doprinosili idealni klimatski uvjeti te sastav tla kao pogodan suprstrat za uzgoj duhana koji je davao najkvalitetniji i najbolji urod. Uz ovaj imotski duhan, jednake kvalitete bio je onaj uzgojen oko Ljubuškog, Ružića, Vrgorca, Metkovića Trebinja i u zaleđu Dubrovnika. Od ovog duhana radile su se cigarete za posebnu klijentelu u austrijskoj vladi tzv. “ministarske cigarete”, a navodno se njima opskrbljivalo i okrunjene glave mnogih europskih zemalja.
Imotska Režija duhana upošljavala je 250 radnika od toga su većinu činile žene (180 žena i 70 muškaraca; podatak iz godine 1903.) Nazivali su ih tabakine, bilo da su radile u otkupnim stanicama ili u tvornicama duhana. Tvorničke tabakine radile su u proizvodnji cigareta tijekom cijele godine. U otkupnim stanicama tabakine su radile samo u vrijeme otkupa i to na razvrstavanju i sortiranju duhana, što je variralo od 3 -5 mjeseci godišnje, dok su muškarci uglavnom radili na prešama i balama za transport duhana. Razvrstavanje odnosno sortiranje duhana vršilo se prema vrsti lista, veličini i boji. Najkvalitetniji bio je srednji list na stabljici duhana i on se posebno izdvajao, ravnao i slagao za prešanje. Posebno su se izdvajali vršni listovi te donji listovi stabljike tzv. podbir. Od duhana se ništa nije bacalo, lošije i oštećene listove kao i lomljeni list, te sav drugi otpad do kojeg je dolazilo pri radu, miješao s drugim duhanom i koristio za izradu jeftinijih cigareta.
Konac 19. i početak 20 st. bilo je razdoblje velikih gospodarskih promjena i kriza koje su imale za posljedicu nezaposlenost i neimaštinu. Upošljavanje ženske radne snage bilo je veliki doprinos ublažavanju teške situacije. Muškarci su odlazili za poslom u druge krajeve, a imotske tabakine svojim skromnom zaradom olakšale su život mnogih obitelji.

Snježana Tonković

Fotografija tabakina u Imotskoj Režiji duhana snimljena 1958. godine u vlasništvu je Antonije Živanović