Imotski, u Jagulovim vrtovima 1943. godine

Na fotografiji simljenoj u vrtovima obitelji Radovinović Jagul u Imotskom 1943. godine dr Rudolf Rudi Legradić (1901.-1989.) sa djecom i mladosti koji su u vrijeme rata živili u kući Radovinović, svi rodbinski povezani. Prvi s lijeva sjedi dr Rudi Legradić, stoje Josip Kiki Franceschi, Bianca Čumbelić i Slavica Zorec, unuke Anđule Bitanga, sestre Zora, Anka i Marija Radovinović, ispred Marije stoji Ana Sela Franceschi, iza stoje brat i dvije sestre Josip Jozo, Mila i Anka Franceschi sa majkom Marom. Rudolf Legradić čiji je otac promijenio prezime iz Lowy u Legradić rođen je 1901. godine u židovskoj obitelji u Sarajevu. Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Beču 1926. godine potom je od 1930. godine bio sudac na Kotarskom sudu u Imotskom u kojem je sa obitelji živio u kući dr Pave Radovinovića. Poslije je bio sudac u Splitu i Dubrovniku. Nakon 1945. godine dr Rudolf Legradić bio je zamjenik saveznog državnog tužitelja do 1955. godine, a poslije profesor na Pravnome fakultetu u Skopju, Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kojem je bio i dekan te Pravnim fakultetima u Beogradu i Osijeku. Objavljivao je djela s područja građanskoga prava, pravne teorije, sociologije prava i povijesti ekonomske teorije. Dr Rudolf Legradić u vihoru II svjetskog rata vratio se sa suprugom Esterom i kćerima Franciskom Njusikom (1934. -2000.) i Branislavom (1938.) iz Splita u Imotski gdje se skrivao od 1942. do 1944. godine, a dr Pave Radovinović ga je primio u svoju kuću sa obitelji iako je na taj način i sebe i svoju obitelj izložio smrtnoj pogibelji u slučaju da se otkrilo da skriva Židove. Tijekom 1944. godine u Imotskom u kući dr Pave Radovinovića neko vrijeme skrivala se i svjetski poznata židovska slikarica Ilana Shafir (1924.-2014.), prijateljica dr Pavine kćeri Anke.
U Imotskom su za II. svjetskog rata još neke obitelji skrivale Židove te su se tako u potkrovlju hotela Dunda skrivale dvije Židovke, majka i kćer koje je skrivala Ljeposava Dunda Rako uz veliki rizik.

Izvor: Obiteljska arhiva