Crkvica Gospe od Karmela na imotskom groblju

Crkvica Gospe od Karmela na imotskom groblju gdje se zadnjih dvadesetak godina, svake godine 16. srpnja održava misa u posebnom ugođaju i uz blagi povjetarac koji redovito puše. Po oslobođenju Imotskog od Turaka 1717. godine Mlečani su dali fratrima zemljište za gradnju župske kuće i crkve, a gvardijan fra Stipan Grubišić 1742. godine kupio je ogradu ispod samostana. Kad se započela graditi nova crkva, odlučilo se groblje prenijeti iz Varoši u fratarsku ogradu na dio zemljišta koji je pripadao Ivaniševićima Đombama te je groblje prozvano „Đombuša”. Gvardijan fra Ante Perić započeo je 1859. godine uređivati novo groblje za imotsku župu te je najvjerojatnije 1866. godine dovršio gradnju groblja i svečano podigao crkvicu s mrtvačnicom ispod nje posvećenu Gospi Karmelskoj. Crkvica u kojoj je lijepa slika Gospe Karmelske nepoznatog autora otvara svoja vrata dva puta godišnje, na blagdan Gospe Karmelske i na Dušni dan 02. studenog.
Karmel je gora uz obalu Sredozemnog mora u Palestini, a ime u prijevodu znači voćnjak ili plodna vrtna zemlja. Pobožnost prema Gospi Karmelskoj uz pomoć fratara ostala je prisutna i u Imotskom, a Imoćani vjerni ovoj marijanskoj tradiciji baš kao i vjetar koji puše svake godine vjeruju da sudjelovanjem u misi na blagdan Gospe Karmelske mogu od Gospe izmoliti sebi Božji blagoslov, a vječni pokoj svima koji su preminuli u nadi uskrsnuća.

Fotografija snimljena u srpnju 2019. godine