Ante Tonći Franceschi 1964. godine

Ante Tonći Franceschi (1942.-15.08.1978.) na skalinama kuće Radovinović Jagul 1964. godine. Tonći Franceschi oženjen za Olgu Divić otac je trojice sinova: Ivice, Marija i Vjeke koje je nažalost prerano napustio. Uz Tonća djeca Marice i kapetana Zane Franceschi su: Anamaria Anisja (1938.-2018.), Vjeko Josip (1941.-2017.), Marija Maja (1941.-1972.), Ivica (1945.-1964.) i Zlatka (1951.).