Vjenčanje u Lokvičićima 1932. godine

Imotsko vjenčanje u Lokvičićima 1932. godine. Fotografiju je snimio Rus Mihail Aleksandrov autor brojnih portreta i kroničar života u Imotskom između dva svjetska rata. Ovu fotografiju kao i mnoge druge sa čudom sačuvanih staklenih negativa skenirao je Denis Kujundžić i na taj način spasio važan dio imotske baštine. Na fotografiji snimljenoj ispred crkve u Lokvičićima su netom vjenčani Tona Kokić i Ante Bušić. Krajnje lijevo je kum Frane Marendić Gondola, suprug čuvene gostionačarke Pere. Do Gondole je Maša Kokić, a iza nje je svečenik Pavlinović te Ljubica Težulat. Desno od mladoženje je drugi kum Nikola Vlajčić, a iza je vozač Paško Anić.

Fotografija u vlasništvu Denisa Kujundžića