Rp izdan u Ambulatoriju za bolesti žena, kože i stidne

Recept Rp izdan u Ambulatoriju za bolesti žena, kože i stidne, Šoltanina vrlo značajnog za povijest Imotskog dr Josipa Mladinova (1868. -1916.). U Splitu je završio klasičnu gimnaziju, a u Beču je na Carskom Sveučilištu Franje Josipa I diplomirao na Medicinskom fakultetu 1895. godine te specijalizirao ginekologiju i dermatovenerologiju. Dr. Josip Mladinov spletom životnih okolnosti došao je u Imotski te je u neposrednoj blizini Modrog jezera sagradio u historicističkom stilu kamenu kuću u ograđenom njegovanom perivoju te posebnu zgradu za liječničku ambulantu. Osnovao je 1904. godine Društvo za poljepšavanje mjesta i promicanje turizma “Jezero”. a na njegovu inicijativu i novcem 1907. godine sagrađene su 1100 m duge serpentine u Modrom jezeru. Dr. Josip Mladinov ostavio je svoje kuće sa kompletnom opremom Imotskom, te je upravo zahvaljujući njemu organiziran početak zdravstvene djelatnosti u gradu.
Br.
AMBULATORIJ
ZA
BOLESTI ŽENA, KOŽE I STIDNE
Dr. JOSIP MLADINOV
Ordinira od 10-12.

Rp.

Dokument u arhivi obitelji Radovinović