Cvjetnica 2019. godine u Imotskom

Ptičice, “tičice” izrađene za  Cvjetnicu 2019. godine u Imotskom u obitelji Katije Nikolić. Cijela obitelj Nikolić izrađuje “tičice” svake godine za Cvitnicu te na taj način nastoje održati tu staru, lijepu imotsku tradiciju. Članovi obitelji Nikolić su jedini u Imotskom koji su se odvažili izrađivati i druge ukrase od smokvine srčike, križeve, skalice, trnove krune, čak i kliješta. Danas je na portalu 24 sata objavljen intervju sa Nenukom i Katijom Nikolić pod naslovom “Stoljetna tradicija ukrašavanja maslinovih grana u Imotskom” u kojem među ostalim Katijina svekrva, gđa Nenuka Nikolić kazuje da je kao djevojčica živeći među imotskim kamenim kućama i kalama vireći kroz drvena vrata susjedne avlije šjore Rine Mirošević pokušavala saznati kako šjora Rina porijeklom Talijanka izrađuje malene golubice, tičice. Šjora Rina Mirošević izrađivala je tičice i onda ih rado poklanjala, ali je ljubomorno čuvala način izrade od drugih te nikome nije željela prenijeti vještinu izrade golubica, tičica naučenu od majke Angeline de Rosignoli koja je nakon udaje za Antonija Miroshevicha došla živjeti u Imotski. Nenuka je bila znatiželjna i stalno dosađivala Rini koja joj je ipak pokazala način izrade baš kao Ćelestini Dunda i nekim drugim tadašnjim imotskim djevojčicama. Nenuka i Katija Nikolić i dalje prenose na mlađe generacije umijeće izrade “tičica” i na taj način čuvaju od zaborava ovu prekrasnu tradiciju dugu više od stotrideset godina koju su donijele talijanske obitelji doseljavanjem u Imotski.

Fotografije u vlasništvu Katije Nikolić

https://www.24sata.hr/…/stoljetna-tradicija-ukrasavanja-mas…