Statut Društva za suzbijanje alkoholizma u Imotskoj krajini

Naslovna stranica knjižice Statuta Društva za suzbijanje alkoholizma u Imotskoj krajini u nakladi Hrvatske tiskare i dr., Šibenik 1913. godine. Navode se neki dijelovi teksta iz Statuta:… Obseg djelovanja društva obuhvata Imotsku Općinu, a cilj društva je suzbijanje alkoholizma. Ovaj se cilj postizava pučkim predavanjima, bezplatnim dieljenjem brošira, izvješenjem i tumačenjem slika i oglasa u gostionama, krčmam, svratištima i javnim zgradama; spriječavanjem štetne uporabe alkoholičnih pića i uobće poduzimanjem svih koraka, koji bi mogli da zgodno dovedu do cilja… . Glavna se skupština obdržava svaku godinu po jedanput u Varoši Imotskoj, polovicom oktobra. Opazka:… Ovo je družtvo dozvoljeno Namj. odlukom 29. kolovoza 1913.

Izvor: Obiteljska arhiva