Alice Benzon (21. 03. 1895.-27.10.1973.)

Alice Benzon (21. 03. 1895.-27.10.1973.) u kući Benzon u Imotskom 1919. godine. Alice Vučemilović, kći Jure i Rafaelle Truccolo (kći Vancije Bitanga i Domenica Truccolo) rođena je u Imotskom. Alice se dva puta udavala, nakon smrti prvog supruga dr Vladimira Kargotića udala se za dr Marka Benzona (1887.-1919.), a u braku je rođen sin jedinac Petar Josip Karmelo Pjero (1920.-2005.), inženjer agronomije. Pjero se oženio za Nevenku Tonković (1935.-2005.), a u braku je rođen Marko ((1976.). Razigrana imotska dica dobro su zapamtila teta Aliću koja bi vikala sa prozora “Morlako patentado!” dok se mularija bezbrižno igrala u popodnevnim satima ispod Volta. Alice, teta Alića jedna od imotskih legendi umrla je u Imotskom 27. 10. 1973. godine.

Fotografija u fototeci Gordane Radić