Imotska Pjaca 1914. godine

Imotska Pjaca sa zapadne strane, fotografija iz 1914. godine, u prvom planu je lijepa kamena trokatnica izgrađena početkom 19. stoljeća za bogatog trgovca iz Makarske Marka Batošića koji je umro  26. lipnja 1812. godine. Marko Batošić oženio se za Francescu Colombani, a kako nisu imali djece Marko je početkom 1812. godine osnovao zakladu “Batošića kasa” namijenjenu siromašnim udavačama Imotskoga, Vinjana i Prološca. Novac od prodaje bogatog imanja Marka Batošića, vrijednosni papiri i dragocjenosti za tu svrhu bili su pohranjeni u škrinji koja je bila zaključana u jednoj sobi kuće Batošić.Škrinja je 1945. godIne netragom nestala te je iste godine kasa ukinuta. Sačuvani spisi o zakladi Marka Batošića pohranjeni su u Državnom arhivu u Zadru, Odjel za zaklade Namjesništva za Dalmaciju u razdoblju od 1813. do 1912. godine pod oznakom spisa Sv. 41. – Pobožna zadruga Marko Batošić Imotski 1890–1911.
Razglednicu je 1914. godine iz Imotskog poslala Katinka Vuković sestri Zorki Cerezin u Split.