Grupa imotskih gospođica 1948. godine

Grupa imotskih gospođica u šetnji 1948. godine; stoje odozdo prema dolje: Drinka Borić, Anka Vučemilović, Sekica Jelavić, Mirjana Dešpalj i Mila Kusić.

Izvor Arhiva Antonjete Baškarad Jutronić