Izlet u u Imotskom polju oko 1900. godine

Grupa imotskih gospođa sa djecom i dadiljama na izletu u Imotskom polju s pogledom na vizuru Imotskoga, fotografija snimljena oko 1900. godine. U sredini sa crnim šeširom stoji jedna od sestara Colombani.
…Gdje je polje najuže, tu ti se na drugoj strani na brdu prikazuje gjegjerna varoš Imotski, bjelasajuć sa svojim pločnatim krovovima, na suncu, kano labud nad ponornim jezerom. Hridine se oko njega rumene, kao prožete cinabrom, a na najvišoj klisuri, nad samim jazom, strši stara rušna utvrda…

Ante Tresić Pavičić (1902.) Poleti

Izvor: Arhiva obitelji Colombani