Diploma za zasluge

Diploma za zasluge koju je od Sirotišta sv Ante u Rimu za financijsku pomoć Sirotištu (fotografija siročića u desnom uglu) 13. lipnja 1931. godine dobio Ivan Zane Vučemilović. Zane Vučemilović imotski Načelnik od 1912 do 1918. godine u teškim danima I. svjetskog rata uvijek se u životu isticao kao prijatelj sirotinje, a to je po riječima Fra Vjeke Vrčića posebno pokazao kao Načelnik u gladu i ratnim nevoljama.

Izvor: Arhiva Antonjete Baškarad Jutronić