Imotski, na krabuljnom plesu 1929. godine

Imotski, na krabuljnom plesu 1929. godine; S lijeva stoje Nino Ferrari, Vera Vučemilović, Delka Monti Rako i Pero Trišić.
..Zna se da su se jedno vrijeme između dva rata u Imotskome davale posebne dozvole za maškaravanje. Gradska policijska uprava pooštrila je ove mjere osobito nakon događaja koji se zbio u Imotskom pa ga vrijedi ispričati, svakako bez imena sudionika jer njihovi potomci još žive. Dakle jedan Imoćanin je korteđavao curu, ali njegova mater nije odobravala tu vezu. Ljutita se cura umaškarana odlučila osvetiti nesuđenoj svekrvi te ju je u bijesu gurnula niza skale, iz čega je dotična izašla s jačim modricama. Policija je istraživala slučaj, ali neuspješno. (?)…

Gordana Radić (2010) Bako Imotske karnevalije