Grupa dječjih maškara 1951. godine u Imotskom

Grupa dječjih maškara 1951. godine u Imotskom, stoje iza s lijeva: Gordana Munitić, Vanja Vučemilović i Anita Benković te naprijed sestre Anđelka Đeka i Milka Tonković. U imotskim Pokladama djeca su se maškaravala od najranijih vremena, a prije Ii svjetskog rata bile su priređivane male plesne zabave na kojima su se djeca okupljala. Prema kazivanju Svete Dunda djeca bi se najviše mačkaravala na Kalandoru kada bi u Imotskom bio veliki dernek. Tog su dana dicu mačkaravali. Mačkaravali su nas, sjećam se u kući dr. Pave Radovinovića. Znalo nas je biti do pedeset dice, a onda bi nas dr Pavinom pasađerom vozili na zabavu, bilo je to 1937., 38. godine. Za nas je to bio veliki doživljaj. Krajem pedesetih već počinju organizirani dječji maskirani plesovi u Mondovoj kavani ili u Domu kulture, a sedamdesetih na imotske dječje krabuljne plesove, kinderbale roditelji dovode djecu iz drugih gradova i mjesta jer u to vrijeme u tim mjestima nije bilo takvih dječjih maskenbala.

Gordana Radić (2010) Bako-imotske karnevalije